info@hma-advies.nl  |  06 38 89 64 66

Vanuit overzicht, naar essentie en toepassing

Omgevingsrecht

VTH advisering
Probleemanalyse
Prioriteitsstelling

Uitvoeringsprogramma's

Strategie
Uitvoeringsprojecten
Monitoring

Training & coaching

Omgevingsrecht
VTH
Milieuaspecten

De advisering kan gekoppeld worden aan een praktische training voorafgaand aan bijvoorbeeld een uitvoeringsproject.