info@hma-advies.nl  |  06 38 89 64 66

Klaar voor de getijden van het vakgebied

Divers

Case management

Actualiteitendagen voor omgevingsdiensten

Technische onderwerpen, zoals opslag gevaarlijke stoffen (PGS richtijnen), directe en indirecte lozingen incl. meting en monsterneming daarvan

Administratief toezicht

VTH management en VTH beleid

Projectmatig werken in handhaving

Omgevingswet
Opleiding Omgevingswet basis

Opleiding Omgevingswet, Bal en Omgevingsplan voor gemeenten

Opleiding Omgevingswet, Bbl en Omgevingsplan voor bouw- en ro medewerkers

Opleiding Casemanagement onder de Omgevingswet

VTH beleid, programmatisch werken en Omgevingswet
Opleiding Omgevingswet, Bal en Waterschapsverordening voor waterbeheerders

Opleidingen op maat voor opdrachtgevers met veel praktijkvoorbeelden
Integraal milieurecht

Divers

Wabo, Bor en Bijlage Bor (inrichtingenrecht)

Activiteitenbesluit Basis en de tranches

Wet Bodembescherming

Waterwet

Wet natuurbescherming (1-1-2017)

Gevaarlijke stoffen, afvalstoffen

Wet VTH en Besluit VTH